Aktuelt

Elektriske installasjoner i våtrom krever nøye planlegging

10.08.2023

For å ivareta elsikkerheten er det egne krav for elektriske installasjoner i baderom og andre rom der det er montert dusj eller badekar.


Begrensede revisjoner

02.02.2023

Hvis en anvisning trenger en mindre oppdatering, kan vi nå gjøre små endringer uten å gjennomføre en full revisjon.


Slik får du problemfrie avløpsinstallasjoner

01.06.2022

Tre reviderte anvisninger i Våtromsnormen beskriver hvordan man prosjekterer og bygger gode avløpsinstallasjoner.


Velg riktig oppbygning, membran og overflatematerialer i våte soner

05.04.2022

Både ved nybygging og ved rehabilitering av våtrom er det nødvendig å planlegge rommet i detalj for å unngå skader. Gulv og vegger i dusjområder og vegger bak badekar og servanter utsettes for betydelig mer fukt enn rommet for øvrig. Her er også skadeomfanget størst.


Bruk Våtromsnormen når sameiet skal modernisere bad

02.12.2021

Et nytt blad i Våtromsnormen beskriver hvordan man planlegger og utfører samordnet modernisering av bad i boligblokker med utskifting av felles vann og avløp.


Bad med badekar: Våtromsnormen viser riktig planlegging og utførelse

02.06.2021

Våtromsnormen beskriver hvordan man planlegger og bygger på en fuktsikker måte.


Våtromsnormen viser hvordan du bygger gulv med elektrisk gulvvarme

02.12.2020

Et behagelig varmt baderomsgulv blir satt pris på av både små og store. Våtromsnormen beskriver oppbygging av våtromsgulv med elektrisk gulvvarme på en forskriftsmessig og trygg måte.


Vellykket flislegging krever planlegging og riktig underlag

02.12.2019

Keramiske fliser er populært, men for at flisleggingen skal bli vellykket må man ha kunnskap. Våtromsnormen beskriver planlegging og utførelse av flisarbeider på en forskriftsmessig og trygg måte.


Nytt om føringsveier for tappevann

05.06.2019

Våtromsnormen beskriver føringsveier for tappevannsrør i både nye og eksisterende bygninger.


Slik utføres påstøp på våtromsgulv

18.12.2018

Våtromsnormen har oppdatert beskrivelsen av hvordan du utfører påstøp i bad og andre våtrom på riktig måte.


Våtromsnormen viser hvordan du følger byggereglene

06.09.2018

Hvordan oppfyller man kravene i byggteknisk forskrift? Hvem har ansvar for tiltaket? Og når må man søke om tillatelse? Byggebransjens våtromsnorm forklarer reglene og viser løsningene som oppfyller kravene.


Oppdatert om rør-i-rør

29.05.2018

Et oppdatert blad i Våtromsnormen beskriver planlegging og installering av rør-i-rør-systemer for tappevann i bygninger som tilfredsstiller funksjonskravene i byggteknisk forskrift.


Flere blader er justert etter TEK17

22.12.2017

Det er publisert syv blader i Byggebransjens våtromsnorm som er oppdatert i henhold til nytt regelverk i byggteknisk forskrift (TEK17).


Modernisert om sjekklister

22.12.2017

Sjekklistene i dette oppdaterte bladet bør benyttes i planleggingsfasen og for avklaringer med oppdragsgiver.


Nye og reviderte blader i BVN juni 2017

28.06.2017

Det er publisert tre nye og to reviderte blader i Byggebransjens våtromsnorm juni 2017. Bladene omhandler membran og våte og tørre soner.


Eksisterende bad trenger også god ventilasjon

17.02.2017

Også gamle baderom trenger god ventilasjon. Som regel er bruken og fuktbelastningen større i dag enn da baderommene ble bygd, og ventilasjonsløsningene må tilpasses deretter.


Dører og vinduer i våtrom må fuktsikres

17.02.2017

I våtrom er dører og vinduer utsatt for fukt. Et revidert blad viser hvordan fuktsikkerheten kan ivaretas.


Våtromsgulv på tunge etasjeskillere og gulv på grunnen

17.02.2017

To reviderte blader viser riktig oppbygging av våtromsgulv.


Unngå skjulte lekkasjer fra innbyggingssisterner

29.02.2016

Vanninstallasjoner inni vegg, som innbyggingssisterner, er utfordrende fordi lekkasjer kan være vanskelige å oppdage. Ta nødvendige forholdsregler.


Slik tester du om montert membran er tett

29.02.2016

Membranen er det vanntettende sjiktet på gulv og vegger i våtrom. Membranen må tetthetsprøves på byggeplass og resultatet skal dokumenteres skriftlig.


Velg riktig metode og instrument for fuktmåling

29.02.2016

Når du skal måle fukt i bygningen: Les først retningslinjene i det reviderte bladet om fuktmåling, og bruk den metoden som egner seg til det materialet du skal måle og formålet med undersøkelsen.


Et velfungerende kvalitetssikringssystem bidrar til god økonomi

29.02.2016

Med et praktisk og gjennomtenkt kvalitetssikringssystem kan våtromsbedriften unngå feil, endringer og reklamasjoner.


Malingssystem for vegg i våtrom - forutsetninger og utførelse

29.02.2016

Planlegger du å bruke malingssystem som tjener både som membran og malt overflate på våtromsveggen? BVN viser deg hvordan.


Hvordan tilfredsstille kravene og likevel få god planløsning på badet

29.02.2016

Hvor mye plass og betjeningsareal krever sanitærutstyret og hvilken planløsning er aktuell for å tilfredsstille de siste forskriftskravene til tilgjengelig, universelt utformet eller generelt brukbart våtrom?


Kravene til våtrom og hva de betyr i praksis

29.02.2016

Trenger du en kortversjon av forskriftskravene til våtrom og hvilke løsninger som tilfredsstiller forskriften? Oversikt finner du i to oppdaterte blad.


Hvordan bli sertifisert fagarbeider eller godkjent bedrift

29.02.2016

Ønsker du å gi din bedrift en fordel ved kompetanseheving? Finn ut hva som skal til for å få sertifisering eller godkjenning etter Byggebransjens våtromsnorm (BVN).


Hvilke våtromsarbeider er søknadspliktige og hvem har ansvar for hva i en byggesak

29.02.2016

Mange våtromsarbeider er helt unntatt fra søknadsplikt, noen har reduserte krav til søknad og andre krever full søknad. To oppdaterte blad gir hjelp til å forstå reglene.