Våtromsnormen viser hvordan du bygger gulv med elektrisk gulvvarme

Et behagelig varmt baderomsgulv blir satt pris på av både små og store. Våtromsnormen beskriver oppbygging av våtromsgulv med elektrisk gulvvarme på en forskriftsmessig og trygg måte.

Elektrisk gulvvarme er mye brukt for å varme opp våtromsgulv. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Gulv med elektrisk gulvvarme skal være utført slik at ikke varmen fra varmeenheten kan føre til antennelse av brennbare materialer, eller til andre skader på materialer i nærheten. I NEK 400 omtales dette som beskyttelse mot skadelige termiske virkninger.
 
I tillegg ønsker man at varmen fra varmeenhetene i hovedsak går til oppvarming av våtrommet og ikke til for eksempel himlingen i rommet under.
 
BVN 31.210 Gulv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning gir råd om hvordan man kan bygge opp et våtromsgulv slik at varmeutviklingen fra den elektriske varmeenheten ikke kan skade de andre materialene i gulvkonstruksjonen. Bladet gir også råd om varmeisolering av gulvet slik at man oppnår effektiv energibruk gjennom redusert varmetap.
 
 

Figuren viser eksempel på elektrisk gulvvarme på trebasert undergulv. De er viktig å plassere varmekablene med tilstrekkelig avstand til materialer som kan ta skade av varmeutviklingen. Ill.: SINTEF
 

Unngå tildekking av gulv med elektriske varmeenheter

Ikke glem at områder under gulvmontert inventar må være varmefrie. Varmefrie områder er beskrevet i BVN 45.205. Det frarådes også å plassere godt isolerende gjenstander som skittentøyskurv eller matter på gulv med elektriske varmeenheter. 
 
Isolerende gjenstander fører til lokalt høyere temperatur i gulvet og kan påskynde aldring av varmeenheten og membranen, og føre til misfarging av overflatebelegg. Tildekking reduserer også varmeavgivelsen til rommet.
 
Bladet erstatter blad utgitt i 2002.
 

Andre nye og reviderte blader i Våtromsnormen

02.12.2020