Slik får du problemfrie avløpsinstallasjoner

Tre reviderte anvisninger i Våtromsnormen beskriver hvordan man prosjekterer og bygger gode avløpsinstallasjoner.

Figuren viser et avløpssystem med tilkobling til hovedledning via stikkledning. Ill.: BVN
 
En velfungerende avløpsinstallasjon leder bort forurenset vann uten støy, tilstopping av rørene, tilbakeslag eller tømming av vannlåsene.

– Da er det mange elementer som må være på plass, blant annet god planlegging av føringsveier, riktig valg av rørdimensjoner, god utførelse av retningsendringer og tilstrekkelig klamring, sier seniorforsker Thale Sofie Plesser i SINTEF.

BVN 42.210, BVN 42.310 og BVN 55.210 beskriver hvordan man prosjekterer og utfører gode avløpsinstallasjoner.

Ting må gjøres i riktig rekkefølge

Allerede i tidlig fase av prosjektet må man velge føringsveier for avløpsrør. Føringsveiene må inkludere plass til fall på liggende avløpsrør og eventuell rørisolasjon. Nedfallsledningen bør plasseres slik at sideledningene blir så korte som mulig, og med færrest mulig retningsforandringer. Samtidig må man ta hensyn til planløsningen i våtrommet.

Riktig valg av rørdimensjoner og god utforming av grener og bend forhindrer tilbakeslag, tømte vannlåser og tilstopping. Tilbakeslag og tømming av vannlåser forhindrer man ved å sørge for at trykkforskjeller i avløpssystemet raskt utliknes. Da må avløpssystemet dimensjoneres slik at nok luft føres inn i avløpssystemet.

Med riktig utforming av bend og grener er det tilstrekkelig plass til bevegelse av både vann og luft, slik at trykkforskjellene ikke skaper problemer.

– Korrekt utførelse hindrer tilstopping. Dersom uhellet allikevel skulle inntreffe gir stakepunkter, plassert der det er størst sannsynlighet for tilstopping, mulighet for rensing av avløpssystemet, forklarer Plesser.
 
Tilstrekkelig høydeforskjell mellom vannspeil i klosett og underkant av grenrør forhindrer tilbakeslag i klosettet. Riktig utforming av grenrøret bidrar også til å forhindre tilbakeslag ved at trykkforskjellene som oppstår når avløpsvannet strømmer mot nedfallsledningen utliknes. Ill.: BVN 

Fordeler og ulemper med begge rørtyper

Komponentene i avløpsinstallasjonen må velges slik at de passer sammen. Egenskapene til rørene avhenger av rørmaterialet. Plastrør har lavere vekt enn støpejernsrør, og de er enklere å bearbeide med vanlig håndverktøy. Men, plastrørene har større lengdeendring ved temperaturendringer enn støpejernsrør.

– Dette må man ta hensyn til ved montering av plastrør. I motsatt fall kan rørene skli fra hverandre eller sprekke, sier Plesser.

Den høye egenvekten og stivheten medfører også at rør av støpejern har bedre lydegenskaper enn plastrør. Likevel kan man oppnå tilfredsstillende støynivå også med lettere plastrør, ved bruk av støyreduserende tiltak som isolering av rør, innkassing eller innbygging.

Les mer i Våtromsnormen.
 
 

01.06.2022