Elektriske installasjoner i våtrom krever nøye planlegging

For å ivareta elsikkerheten er det egne krav for elektriske installasjoner i baderom og andre rom der det er montert dusj eller badekar.

I baderom er det ofte mye elektrisk utstyr: belysning, gulvvarme, vaskemaskin og tørketrommel. Noen har også massasjekar eller varmtvannstank plassert i baderommet. Elektroinstallasjoner i våtrom krever nøye planlegging og god utførelse, men også samarbeid på tvers av fagene slik at andre krav til våtrommet ivaretas, for eksempel krav til planløsning og fuktsikkerhet. Denne artikkelen tar for seg noen forhold man må være oppmerksom på.

Soneinndeling

I området nærmest badekar og dusj stiller NEK 400 egne krav til elektriske installasjoner. Dette området er delt inn i soner. Sonene har betegnelse 0, 1 og 2. Sone 2 er kun aktuelt der det er badekar.
 

Soneinndeling i våtrom der man har dusj med dusjdører og dusjer rett på gulvet. I dusjnisje med dører er sone 0 og 1 avgrenset av de lukkede dørene når dusjen er i bruk. Ill.: SINTEF
 
I hver sone er det minstekrav til elektrisk utstyr, som for eksempel:
  • Stikkontakter er ikke tillatt i sone 0 og 1. Stikkontakter beskyttet med SELV eller PELV med spenning ≤ 25 V AC (vekselspenning) og kapslingsgrad IPX4 kan plasseres i sone 2. Andre stikkontakter må plasseres utenfor sone 0, 1 og 2.
  • Lysarmaturer med fast tilkobling og IPX4 kan plasseres i sone 1 om produsenten av lysarmaturen godkjenner plassering i sone 1. Lysarmaturer i sone 2 må minst ha kapslingsgrad IPX4. For lysarmaturer montert over 2,25 m fra gulvnivå er det ingen krav til kapslingsgrad.
  • Varmekabler i gulv er tillatt både sone 0, 1 og 2, men kapslingsgraden må minst være IPX7 i sone 0.

Plassering av vaskemaskin

Mange baderom er også vaskerom. Plassering av vaskemaskin og tørketrommel i forhold til dusj og badekar kan by på utfordringer. Vaskemaskin og tørketrommel med IP-klasse mindre enn IPX4 må plasseres utenfor sone 0, 1 og 2. I tillegg må man ta hensyn til betjeningsarealer og eventuelle krav til tilgjengelighet.
 
 
Eksempel på planløsning til baderom med krav til tilgjengelighet. Vaskemaskinen er plassert utenfor sonene med begrensninger på elektrisk utstyr uavhengig av om dusjen er utstyrt med dusjforheng eller dusjdører. Ill.: SINTEF
 

Elektrisk utstyr i våtsoner

Bad og andre våtrom er delt i våte og tørre soner. I våtsonen monterer man en membran for å beskytte underliggende konstruksjon mot fuktinntrengning. Våtsonen overlapper delvis sonene som styrer elektroinstallasjoner (sone 0, 1 og 2), men avviker også en del.

Ved planlegging av elektroinstallasjoner må man være oppmerksom på at våtsonen kan strekke seg utenfor sonene som styrer elektroinstallasjoner, og ta hensyn til dette. Montering av elektriske utstyr i badets våtsoner, som medfører at membranen perforeres, bør unngås.


Våte og tørre soner i våtrom med dusj. Membranen beskytter underliggende konstruksjon mot fukt i våtsonen. Ill.: SINTEF
 

Elektrisk gulvvarme

Mange bad er utstyrt med elektrisk gulvvarme. Riktig oppbygning av gulv med elektrisk varme bidrar til lang levetid på membran og varmeenhet. Ved planlegging av elektrisk gulvvarme må man sørge for at varmeenheten ikke ligger så nær membranen at denne tar skade eller får redusert levetiden på grunn av varmeavgivelse fra varmeenheten.

Gulvmontert inventar og innbygd badekar kan lukke varmen fra varmeenheten inne og føre til økt temperatur i gulvet, noe som kan redusere levetiden til varmeenheten. Man må derfor planlegge med varmefrie områder under gulvmontert inventar med tett sokkel og under innbygd badekar uten ventilasjon.


Gulv med elektrisk gulvvarme. Nettoarealet er området hvor det er installert varmeenhet, her markert med blått. Områdene markert med hvitt er varmefrie. Ill.: SINTEF
 

Elektroinstallasjoner i våtrommet – i samarbeid mellom fagene

Utførelse av elektriske installasjoner i våtrom er en kompleks oppgave som innebærer mange krav som må ivaretas. Ved å kombinere nøye planlegging, kjennskap til kravene som styrer elektroinstallasjoner samt andre relevante krav, for eksempel krav til fuktsikkerhet og planløsning, oppnår man gode og varige våtrom.
 
Les mer om krav og løsninger i Våtromsnormen:

- BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger
- BVN 31.210 Gulv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning
- BVN 43.105 Baderom med badekar - planlegging og utførelse
- BVN 45.110 Elektriske installasjoner i våtrom
- BVN 45.205 Gulv med elektrisk varmeanlegg. Elektroarbeid
 

10.08.2023