Nytt om føringsveier for tappevann

Våtromsnormen beskriver føringsveier for tappevannsrør i både nye og eksisterende bygninger.


Figuren til venstre viser eksempel på rørføring. Rør-i-rør-system, sjakt plassert inntil våtrommet. T.h.: Eventuelle lekkasjer skal ledes fra fordelerskap og sjakt til sluk via drensåpninger. Ill.: SINTEF

Mellom 1970 og 1995 ble rørinstallasjoner ofte skjult inne i bygningskonstruksjonen. Glødde kobberrør forårsaket mange vannskader i denne perioden, og i 1997 ble det stilt strengere krav til vanninstallasjoner. Vannrørene skulle etter montering være lett tilgjengelige for utskifting. Lekkasjer skulle kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på andre installasjoner eller bygningsdeler. De samme funksjonskravene gjelder i dag, og banet vei for rør-i-rør-systemene.

Våtromsnormen viser alternative løsninger

Utskiftbar og vannskadesikker framføring av vannrør kan oppnås på flere måter. BVN 41.310 Føringsveier for tappevann er nå revidert, og viser forslag til føringsveier i våtrom: Vannrør ført i installasjonsvegg, skjult i varerør (rør i rør) eller synlig på vegg. Bladet viser også plassering av inspeksjonsluke i sjakta, plassering av drensåpninger og bruk av fuktføler.
 
Bladet erstatter blad med samme nummer, utgitt i 2003. 

Mer visuell presentasjon enn tidligere

De ulike løsningene er vist i et sett detaljerte og lettfattelige oversiktsfigurer.
 
– Vi har ambisjoner om en mer visuell presentasjon av de elementene som må være på plass i et vannskadesikkert våtrom. Dette håper vi skal gjøre Våtromsnormen lettere tilgjengelig for alle brukerne, sier seniorforsker Thale Plesser i SINTEF.

05.06.2019