Velg riktig oppbygning, membran og overflatematerialer i våte soner

Både ved nybygging og ved rehabilitering av våtrom er det nødvendig å planlegge rommet i detalj for å unngå skader. Gulv og vegger i dusjområder og vegger bak badekar og servanter utsettes for betydelig mer fukt enn rommet for øvrig. Her er også skadeomfanget størst.

 
Soneinndeling i et baderom. Det er angitt minstemål for de våte sonene. Ill.: SINTEF

Vannskader kan bli dyre. Hvis vannet trenger inn i konstruksjonen kan man verste fall måtte rive og bygge opp på nytt. Våtrom, det vil si baderom, dusjrom og vaskerom, er spesielt utsatt for vannskader. I tillegg til vannsprut fra dusj, badekar og vask under normal bruk, kan det også oppstå lekkasjer fra vanninstallasjonene. Våtromsnormen beskriver løsninger som reduserer risikoen for fuktskader.

Våtrommet kan deles opp i våte og tørre soner for å ta hensyn til ulik fuktbelastning. Gulv, inkludert overgangen til vegg, skal alltid regnes som våtsone fordi vann kan flomme utover hele gulvet for eksempel ved uhell eller rørbrudd.
 
Veggene i våtrom deles inn i våte og tørre soner avhengig av nærheten til ulike fuktkilder. I små våtrom (≤ 4 m2) er alle vegger å regne som våtsone. Over dusj og badekar går våtsonen helt opp til himlingen (eventuelt opp til ca. 2,4 m høyde over gulv).

Fuktsikring av vegger og gulv i våtsoner

Konstruksjonen skal være bygd opp slik at fukt ikke trenger gjennom vegg og gulv til fuktfølsomme materialer i den bakenforliggende konstruksjonen. Bakenforliggende konstruksjon beskyttes med en membran. De materialene som kan komme i kontakt med vann skal tåle fuktbelastningen.
 
Membranen har flere oppgaver. Den skal hindre innstrømning og oppsug av vann i fuktfølsomme deler av konstruksjonen. Membranen skal også hindre transport av vanndamp inn i konstruksjonen. I en del konstruksjoner må membranen fungere som dampsperre, og man må da velge en membran med tilstrekkelig vanndampmotstand.
 
For å oppnå god vanntetting må man velge et membransystem med dokumenterte vanntettende egenskaper og riktig vanndampmotstand. Men, man må også montere membransystemet riktig for å oppnå god beskyttelse av fuktfølsomme deler av konstruksjonen.

Membraner og overflater i våte soner

Keramiske fliser er populære overflater både på vegger og gulv i våtrom, men de er ikke vanntette. Vann kan trenge gjennom fugene mellom flisene og transporteres til fuktfølsomme deler av konstruksjonen. Under flisbelegget må det i våtsonen alltid være en membran. For å hindre vanninntrenging ved rengjøring med våte metoder anbefales det derfor også membran bak fliser i tørre soner.
 
Utvalget av membraner for bruk under keramiske fliser er stort. Her kan man velge mellom vinyl banevare (må ikke forveksles med vinyl gulv- og veggbelegg), foliemembraner, påstrykningsmembraner og XPS våtromsplater. Membranen må være dokumentert for bruk som vanntettende sjikt i våtrom.
 
 
Dusjveggen som er festet til flisoverflaten begrenser vannsøl i baderommet. Men vann som transporteres bak flisene gjennom fugene i flisoverflaten kan spre seg til områder forbi dusjveggen via flislimsjiktet. For å beskytte underliggende konstruksjon må man derfor føre membranen forbi dusjområdet. Ill.: SINTEF

Fliser må legges på underlag med små fuktbevegelser, og underlaget må være tilstrekkelig stivt. Det kan være nødvendig å forsterke en bindingsverksvegg slik at den blir stiv nok til fliskledning.
 
Baderomspanel, vinylbelegg og malingssystemer for våtrom kombinerer membran og ferdig overflate i ett produkt. Baderomspanel og malingssystemer for våtrom er veggprodukter. Vinylbelegg kan monteres både på gulv og vegg. Vinylbelegg for gulv er som regel noe tykkere enn vinylbelegg for vegg. Også baderomspanel, vinylbelegg og malingssystemer for våtrom må være dokumentert for bruk som vanntettende sjikt i våtrom.

Gjennomføringer i membranen

Der det er sluk og rørgjennomføringer i membranen, kan det lett oppstå lekkasjer hvis man ikke er nøye med utførelsen. Til gulv må man velge membran og sluk som passer sammen, slik at forbindelsen mellom dem blir vanntett.
 
Gjennomføringer, for eksempel til dusjarmatur, skal også være tette. For å oppnå god tetting må man benytte leverandørens dokumenterte metoder og materialer.

Les mer i Våtromsnormen 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate, som omhandler våte og tørre soner i baderom, dusjrom og vaskerom. Anvisningen gir en oversikt over hvilke materialer som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag i de to sonene.
 
 
 

05.04.2022