Byggforskserien

Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anbefaler bruk av Byggforskserien som dokumentasjon i byggesaken, som underlag for kontrollplaner og sjekklister, og til generell kompetanseutvikling.

 
 

Hvorfor bruke Byggforskserien?

  • Byggforskserien gir robuste og velprøvde løsninger
  • Du kan dokumentere løsningene dine med Byggforskseriens forhåndsdokumenterte løsninger
  • Byggforskserien viser konsekvensen av kravene i TEK
  • Forstå prinsippene for løsningene og bli bedre rustet til å ta egne valg
  • Finn løsninger og anbefalinger som lov og forskrift ikke omtaler
  • Få rask tilgang til erfaring og resultater fra praksis og forskning
  • Lett arbeidet og få gode resultater
  • Bruk Byggforskserien som kompetanseverktøy - Hold deg oppdatert!