Rehabilitering av eldre murgårder bør planlegges nøye

Byggforskserien bidrar med nyttig bakgrunnskunnskap for de som skal rehabilitere eller oppgradere murgårder.

Før man gjennomfører tiltak på eldre bygårder er det viktig å gjøre seg kjent med bygningens oppbygning, vernestatus og hvilke regelverk som gjelder. Foto: SINTEF
 
Rehabilitering (istandsetting) og oppgradering (standardheving) av eldre murgårder stiller spesielle krav til planlegging og utførelse. Nye materialer og løsninger skal tilpasses og føyes sammen med eldre materialer og konstruksjoner. Trange rom, andre dimensjoner, setninger og skjevheter gjør ofte arbeidet vanskelig.

I tillegg er eldre murgårder ofte dårlig eller feil vedlikeholdt. De vanligste byggskadene er fuktskader, skader ved bruksendring av kjeller og loft, skader på balkonger og fasadedetaljer, skader på nedløp og feil overflatebehandling, råteskader og hussopp, samt mangelfull drenering og setningsskader.

– Derfor er det viktig å velge gode fagpersoner. Selv små tiltak kan kreve spesialkompetanse, sier rådgiver Stine Helene Bakken i SINTEF.

Ved både rehabilitering og oppgradering er det vanskelig og ofte praktisk umulig å oppgradere til dagens krav til for eksempel energibruk, brannsikkerhet og lydisolering på grunn av begrensninger som tekniske løsninger, planløsning og bygningsvern.

Byggforskserien 700.601 Eldre murgårder – planlegging av rehabilitering og oppgradering gir god oversikt over aktuelle tiltak, og henviser i tillegg til andre anvisninger hvor man finner løsninger.

Anvisningen gir råd om:
  • Planlegging
  • Typiske byggskader
  • Oppbygning av konstruksjoner og bygningsdeler fra ulike tidsperioder
  • Nødvendige tiltak og viktige forhold ved rehabilitering av tak, yttervegger, vinduer, balkonger, etasjeskillere og innervegger
 
Målgruppa er boligeiere, prosjekterende og utførende.
 
 

11.01.2022