Hva du bør tenke på ved rehabilitering av kulturhistoriske betongkonstruksjoner

Byggforskserien beskriver aspekter som bør vurderes og vektlegges ved rehabilitering av betongkonstruksjoner med verneverdi.


Villa Stenersen i Oslo stod ferdig i 1939. Boligen, tegnet av Arne Korsmo, er et av Norges fremste eksempler på funksjonalisme. Etter at det ble avdekket omfattende korrosjonsskader, ble betongrehabilitering utført med blant annet mekanisk reparasjon og elektrokjemisk realkalisering. Foto: Annar Bjørgli/Nasjonalmuseet
 
 
Kulturhistoriske betongkonstruksjoner kan ha ulike grader av formelt vern; fredet eller vernet gjennom reguleringsplan. Men selv om en betongkonstruksjon ikke er underlagt formelt vern, kan den likevel ha en kulturhistorisk verdi som man bør ta hensyn til ved vedlikehold og reparasjoner.
 

Avklaring av vernestatus og samarbeid med kulturmiljøforvaltningen

Ved rehabilitering av kulturhistoriske konstruksjoner er det vesentlig å avklare vernestatus allerede ved oppstart av prosjektet. Dernest er det viktig å avklare vernets formål og omfang. Tidlig rolleavklaring og samhandling med kulturmiljøforvaltningen er avgjørende for å få en god prosess og et godt resultat.


Aspekter som bør vektlegges

For å avklare vernets formål beskriver anvisningen åtte aspekter som bør vurderes og vektlegges ved rehabilitering av betongkonstruksjoner med verneverdi.
 

Konsekvenser og utfordringer ved de ulike reparasjonsmetodene

De ulike aspektene vurderes for de ulike reparasjonsmetodene: forbehandling, mekanisk reparasjon, overflatebehandling, elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk, katodisk beskyttelse og utstøping av ny konstruksjonsdel. Rehabiliteringen vil som regel omfatte en kombinasjon av de ulike metodene. Man må da vurdere aspektene for den totale rehabiliteringen.
 

Grunnlag for rehabilitering

Anvisningen gir råd med hensyn til fremskaffelse av nødvendig grunnlag for rehabilitering og anbefalte krav til kompetanse for prosjekterende og utførende.
 
 
Andre aktuelle anvisninger:
720.105 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruksjoner
720.125 Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner – prinsipper, metoder og kvalitetssikring
720.427 Overflatebehandling av betongkonstruksjoner som beskyttelse mot nedbrytning
 

18.09.2023