August 2023
BVN 30.030 Fukt og fukttransport i våtrom
Juni 2023
BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger BVN 31.210 Gulv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning BVN 45.110 Elektriske installasjoner i våtrom BVN 45.205 Gulv med elektrisk varmeanlegg. Elektroarbeid BVN 56.110 Varmekabler og varmefolier. Produkter til elektrisk varme i gulvkonstruksjoner BVN 62.471 Egenkontroll av elektroarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.475 Egenkontroll av elektroarbeider. Sjekkliste for utførelse
Februar 2023
BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter
Januar 2023
BVN 52.200 Bygningsplater
Mai 2022
BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater BVN 42.210 Avløpsinstallasjoner. Prosjektering BVN 42.310 Avløpsinstallasjoner. Utførelse BVN 55.210 Avløpsrør. Typer og egenskaper
November 2021
BVN 20.020 Samordnet modernisering av bad i boligblokker. Utskifting av felles vann og avløp
Mai 2021
BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) BVN 43.105 Baderom med badekar - planlegging og utførelse BVN 62.471 Egenkontroll av elektroarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.475 Egenkontroll av elektroarbeider. Sjekkliste for utførelse
Mars 2021
BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger
Desember 2020
BVN 34.335 Foliemembran – systemer og montering BVN 50.100 Registrering av produkter. Søknad og vilkår BVN 62.401 Egenkontroll av arbeider. Bruk av BVNs sjekklister
November 2020
BVN 31.210 Gulv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning BVN 34.321 Påstrykningsmembran – systemer og montering
November 2019
BVN 34.341 Våtromsplater av ekstrudert polystyren (XPS) – systemer og montering BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og forberedelse av underlaget BVN 34.706 Planlegging og utførelse av flisarbeider BVN 52.200 Bygningsplater
August 2019
BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter
Juni 2019
BVN 31.320 Systemer for vannbåret gulvvarme - planlegging og dimensjonering BVN 41.310 Føringsveier for tappevann BVN 45.110 Elektriske installasjoner i våtrom BVN 45.205 Gulv med elektrisk varmeanlegg. Elektroarbeid BVN 56.110 Varmekabler og varmefolier. Produkter til elektrisk varme i gulvkonstruksjoner BVN 62.411 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for prosjektering BVN 62.415 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for utførelse BVN 62.421 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.441 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.451 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for prosjektering
Mai 2019
BVN 31.321 Gulv med vannbåret varme BVN 62.425 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for utførelse BVN 62.445 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for utførelse BVN 62.455 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for utførelse