Oppdatert om dimensjonering av stålbjelker og stålsøyler

To ajourførte anvisninger inneholder tabeller med dimensjonerende lastkapasiteter for ulike bjelkeprofiler og spennvider, og lastkapasiteter for ulike søyleprofiler og knekkelengder. Bruk av tabellene er vist i beregningseksempler.

Byggdetaljer 520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller omhandler fritt opplagte stålbjelker til bruk som for eksempel:  
  • utvekslingsbjelker for trebjelkelag
  • overdekning over store døråpninger og vindusåpninger
  • takbjelker i enkle bygg

Byggdetaljer 520.235 Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller kan brukes ved dimensjonering av søyler som understøtter:
  • takbjelker
  • takåser
  • bjelker i etasjeskillere


Anvisningene gjelder enkle konstruksjoner i pålitelighetsklasse 1. De kan brukes i prosjekter hvor det ikke utføres fullstendig konstruksjonsberegning av rådgivende ingeniør. 

18.04.2018