Justert om rekkverk

Anvisningen om rekkverk er justert etter TEK17.

Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere anvisningene. Byggdetaljer 536.112 Rekkverk har gjennomgått mindre korrekturrettinger.

20.04.2018