Slik får du godt inneklima i yrkesbygninger

Tørr luft, trekk, ubehagelig temperatur, dårlig luft: Både på skoler og på arbeidsplasser klager mange på inneklimaet, og på at det går ut over konsentrasjonen.

Hva skal til for å sikre et godt inneklima i yrkesbygninger? Offentlige bestemmelser om inneklimakvalitet, hva som påvirker inneklimaet, brukerkrav, og hvilke hensyn man må ta ved prosjektering er temaet i to reviderte anvisninger.

421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger beskriver forutsetninger for å oppnå godt inneklima med fokus på:

  • byggeprosess og inneklimakvalitet
  • termisk komfort 
  • luftkvalitet og ventilasjon
  • lydforhold
  • andre inneklimafaktorer

700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger gir råd om oppfølging, kartlegging og forbedring av inneklimaet i eksisterende yrkesbygninger.

 

22.05.2017