Kjøkkenet - det nye våtrommet

Tid:
05.04.2017 kl. 1330-1600

Sted:
SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3B i Oslo

Pris:
500 kr

Faglig kontaktperson:
Lars-Erik Fiskum
, Telefon 920 23 737

Kurskoordinator:
Angelika Hansen
, Telefon 930 06 303

Påmeldingsfrist:
28.03.2017

Kjøkkenet - det nye våtrommet

 
Kjøkken er ikke bygd som våtrom, og flere vanntilkoblede maskiner gjør at kjøkkenet nå er mer utsatt for vannskader enn tidligere. Bransjepraksis og ulik tolkning av TEK fører til mange dårlige løsninger.

Svensk vannskadestatistikk viser at kjøkkenet nå har tatt over som boligens mest vannskadeutsatterom, og vi antar at situasjonen er tilsvarende i Norge. I 2015 oppsto 33 % av alle vannskader i Sverige i kjøkken mens 28 % oppsto i våtrom. For noen år siden var situasjonen motsatt.

Kjøkkenet har de siste årene fått flere løse vanntilkoblede maskiner som oppvaskmaskin, kjøleskap og kaffe/vannmaskiner. Dette er produkter som er mer skadeutsatt enn de faste rørinstallasjonene (rør, ventiler og armatur), fordi de ikke har samme krav til teknisk dokumentasjon og montering.

Program

Tid

Tema

Foredragsholder

13.00-13.30

 Registrering og kaffe

 

13.30-13.35

Oppvarming

 

Lars Angell

Tryg Forsikring

13.35-14.00

Vannskader i kjøkken.

Hvilke krav stiller TEK10 til utførelse av kjøkken?

Lars-Erik Fiskum

SINTEF Byggforsk

14.00-14.20

Hvilke virkemidler har forsikrings-bransjen for å redusere vannskadene i kjøkken?

Fred Nilsen

Sparebank1

14.20-14.50


Hvordan bygges vannskadesikre kjøkken i Sverige?

Fredrik Runius

Säker Vatten, Sverige

14.50-15.10

Kaffe


15.10-15.30


Hvordan bygger OBOS kjøkken?

Vidar Hellstrand

OBOS Prosjekt

15.30-16.00


Hva gjør Miele for å unngå lekkasjer fra hvitevarer i kjøkken?

Jan Michaelsen

Miele


Bindende påmelding

Påmeldingsfrist: 24. mars 2017
Kurset faktureres etter påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter denne dato belastes halv
kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift.
 

Kontakt

Spørsmål om påmelding og andre praktiske ting:
Angelika Hansen, mob. 930 06 303, e-post: kurs.byggforsk@sintef.no
Faglige spørsmål: Lars-Erik Fiskum, mob. 920 23 737