Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger

Byggforskserien

September 2017
321.022
Printet av uinnlogget bruker 22.02.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

321.022

Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen gir oversikt over brannkrav i byggteknisk forskrift (TEK17). Anvisningen beskriver branntekniske forhold man må ta hensyn til tidlig i prosjekteringsfasen og hvor i Byggforskserien man finner forslag til løsninger.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

September 2017 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Planlegging

321.025 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av prosjektering, utførelse og kontroll – oversikt 321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi 321.027 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Gjennomføring og dokumentasjon av uavhengig kontroll 321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.038 Ledesystem for rømning 321.044 Utstyr for manuell brannslokking. Typer, plassering og merking 321.077 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging

Byggdetaljer

517.651 Carporter og små garasjer 520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse 520.306 Brann- og seksjonseringsvegger i større bygninger 520.308 Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand 520.310 Brannspredning via fasader 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.342 Branntetting av gjennomføringer 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 520.385 Nødvendig rømningstid ved brann 520.387 Tilgjengelig rømningstid ved brann 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 526.301 Svalganger og altanganger i boligbygninger 552.135 Ildsteder og skorsteiner

Byggforvaltning

626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet for bygninger i bruk

Tidligere utgaver

321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger (2007-2017)