Beregning av U-verdier etter ISO 6946

Byggforskserien

September 2017
471.008
Printet av uinnlogget bruker 22.02.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

471.008

Beregning av U-verdier etter ISO 6946

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen viser hvordan man beregner U-verdi (varmegjennomgangskoeffisient) etter ISO 6946.

Beregningsmetoden er blant annet egnet for bindingsverk i tre. Metoden kan ikke benyttes for bygningsdeler med gjennomgående profiler av metall.

U-verdien til konstruksjoner mot grunnen kan beregnes etter NS-EN ISO 13370. U-verdi for vinduer beregnes etter NS-EN ISO 10077-1 og -2.

Tabeller med beregnede U-verdier for forskjellige bygningsdeler er gitt i anvisninger i Byggforskserien.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

September 2017 ISSN 2387-6328